Gargantuan, Architecture –seed 777 –ar 9:16 –v 5

Gargantuan, Architecture --seed 777 --ar 9:16 --v 5

Gargantuan, Architecture –seed 777 –ar 9:16 –v 5